Camping Giessen im Binntal, Wallis
Camping Giessen im Binntal, Wallis
Camping Giessen im Binntal, Wallis
Camping Giessen im Binntal, Wallis
Camping Giessen im Binntal, Wallis

Fascinerende gesteenten

Het "Binntälli" – zo noemen de lokale bewoners hun dal liefdevol in hun Walliserdialect – trekt vanwege de unieke gesteenten die er gevonden werden al eeuwenlang geleerden, onderzoekers en verzamelaars van heinde en ver aan, getuige daarvan onder andere twee oorkonden in het gemeentearchief gedateerd van het jaar 1609 en 1714.

In de kroniek van het Binntal, in 1946 opgesteld door pastoor K. Jost, lezen we het volgende: «Binn – het dal van de kristallen – werd niet het steenrijke dal benoemd omdat een grote, nauwe stenen poort de toegang tot het dal vormt of omdat het zo bijzonder stenig is. Nee, deze naam werd gegeven vanwege de kristallen, waarvan het Binntal op een zeer bijzondere manier de wieg is...

...kristallen en passen zijn niet zomaar twee woorden voor de Binners en de kuurgasten, ze zijn in de afgelopen twee eeuwen gegroeid tot twee begrippen, waarmee de ontwikkeling en roem van het Binntal nauw verbonden zijn...»

De Grube Lengenbach is in 1958 opnieuw geopend. Sindsdien wordt deze ononderbroken ontgonnen. De groeve behoort tot de tien vindplaatsen van mineralen ter wereld. De faam is gegroeid uit het fascinerende contrast van bloedrode realgaarkristallen tot sneeuwwit dolomiet, en in het bijzonder van de vele zeldzame arseen-sulfozouten zoals bijvoorbeeld hatchiet, imhofiet en edenharteriet, om er maar een paar te noemen. Er werden ook talrijke halfedelstenen gevonden zoals adulaar, aragoniet, bariet, chrysocolla, magnetiet, pyriet en nog vele andere.

...Voor mineralogen is het Binntal vanwege het grote aantal prachtige vondsten en de fijne kristallisatie van de gevonden gesteenten een van de beroemdste dalen ter wereld. De gesteenten uit het Binntal vullen niet alleen hele afdelingen in de grote musea van wereldsteden als Parijs, Londen, Berlijn, maar ook vele vitrines van privéverzamelaars

De lokale musea bieden bijzonder interessante collecties om meer inzicht te krijgen in deze buitengewone mineralen:

Mineralienmuseum André Gorsatt

Het heeft lang geduurd voordat er in Zwitserland, behalve van de Lengenbach-gesteenten, een volledige verzameling van regionale rekspleetmineralen uit de Binntal-regio werd bijeengebracht. André Grosatt uit Imfeld verzamelde 55 jaar lang gepassioneerd gesteenten in het Binntal. Zo heeft hij een unieke verzameling inheemse gesteenten bijeengeraapt. Deze was 16 jaar lang, tot de herfst van 2011, bij hem thuis in een tentoonstellingsruimte te bezichtigen. Om te voorkomen dat die verzameling later uiteen zou vallen en over de hele wereld verkocht zou worden, heeft André Gorsatt een belangrijk besluit genomen: sinds juli 2012 is die verzameling in het nieuw gebouwde gesteentenmuseum ondergebracht, om de Binntal-gesteenten optimaal toegankelijk te maken voor het publiek. Terzelfdertijd werd de non-profitstichting "Mineralien Stiftung André Gorsatt" opgericht, zodat de Binntal-gesteenten ook in de toekomst in hun oorspronkelijke omgeving van het dal voor het nageslacht behouden blijven. Het gesteentenmuseum van André Gorsatt bevat meer dan 1000 unieke exemplaren.

Op 25 november 2016 kreeg hij de titel van doctor honoris causae van de Universiteit Basel, als erkenning van zijn verdienste bij de mineralogische inventarisering van het Binntal en de ontdekking van nieuwe gesteenten. Mineralienmuseum André Gorsatt

Regionalmuseum Binn

Het streekmuseum Binn werd in 1982 geopend. Het bevindt sich in het vroegere bijhuis van het Hotel Ofenhorn. Naast stukken ter illustratie van de archeologie en volkenkunde op de eerste verdieping, zijn er in de kelder gesteenten tentoongesteld uit de rijke verzameling van de burgergemeente Binn, die grotendeels afkomstig is uit de steengroeve Lengenbach (3 km ten oosten van Schmidigehiischere). Regionalmuseum Binn

Verdere stukken worden ter beschikking gesteld door de lokale mineraloog Prof. Stefan Graeser, een aantal Zwitserse musea en de inheemse kristalzoeker Toni Imhof, wiens vater de steengroeve exploiteerde. Verder zijn er geologische kaarten en twee modellen van de (niet toegankelijke) Lengenbach-groeve te bewonderen.

Meer informatie over bezoeken, slijpcursussen, verkoop enz.


Legenda van boven naar onder:

  • Dolomietband in de Wyssi; A. Gorsatt
  • Koperhoudend aquamarijn; A. Gorsatt
  • Bergkristal van de Halsensee; S. Weiss
  • Anataas van de Mittlenberg; S. Weiss
Laatste aanpassing: 01.05.2020